پروژه ساخت داکت های بخار و مخزن CRT نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

 

پروژه: ساخت داکت های بخار و مخزن CRT نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
نوع قرارداد: تامین
محل پروژه:استان تهران
نوع پروژه: تامین و ساخت
ظرفیت: 2400 تن
وضعیت: درحال ساخت

 

 

سیستم کولینگ (ACC&ACS) نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو

 

پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو یزد
نوع قرارداد: تامین و نصب
محل پروژه: استان یزد
نوع پروژه: تامین و نصب
ظرفیت: 480 مگاوات
مشخصات واحدها: 2 + (160 x 2) + (160 x 1)
وضعیت: درحال ساخت

 

مخازن اتمسفریک تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

 

پروژه: مخازن اتمسفریک تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
نوع قرارداد: تامین و نصب
محل پروژه: استان خراسان شمالی
نوع پروژه: تامین و نصب
ظرفیت: 1280 مگاوات
مشخصات واحدها: (160 x 6) + (160 x 2)
وضعیت: درحال ساخت

Design Site By : HiDesigner